Artykuły

Komunikacja miejska dla wszystkich: przyjazne rozwiązania dla osób niewidomych .

Data publikacji: 06-02-2024

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność ma miejsce kiedy z powodu swojej niepełnosprawności, dana osoba nie jest równo traktowana z innymi. Wtedy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią. Natomiast wyróżnia się także dyskryminację pośrednią. Jest to sytuacja, gdy pozornie neutralny przepis, kryterium lub, w kontekście komunikacji miejskiej, praktyka stawiają w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby niepełnosprawne w porównaniu do innych osób.

Komunikacja miejska jest kluczowym elementem życia miejskiego, ale aby była naprawdę dostępna dla wszystkich, musi także brać pod uwagę i respektować potrzeby osób niewidomych, które tak jak wszyscy, z niej korzystają. Istnieje kilka rozwiązań, które mogą uczynić komunikację miejską bardziej przyjazną dla tej grupy społecznej.

 1. Znaki dźwiękowe na przystankach:
  Instalacja systemów generujących znaki dźwiękowe na przystankach umożliwi osobom niewidomym łatwiejsze zlokalizowanie i zorientowanie się w otoczeniu przystanku. Jest to rozwiązanie szeroko stosowane w miastach, natomiast nie wszystkie przystanki są w takie tablice z głośnikami wyposażone.
 2. Przystosowane komunikaty głosowe w pojazdach:
  Wprowadzenie komunikatów głosowych w pojazdach, informujących o trasie, przystankach i ewentualnych zmianach, umożliwi niewidomym lepsze zrozumienie trasy podróży. Takie rozwiązanie istnieje np. we Wrocławiu, natomiast brakuje go w innych dużych miastach takich jak Poznań czy nawet… Warszawa.
 3. Dotykowe mapy na przystankach i w pojazdach:
  Umieszczanie dotykowych map na przystankach oraz w pojazdach pozwoli niewidomym na fizyczne zrozumienie trasy i orientację w danym miejscu czy pojeździe.
 4. Aplikacje mobilne z dostosowanymi opcjami:
  Tworzenie aplikacji mobilnych z udogodnieniami dostosowanymi do osób niewidomych. Takimi jak odczytywanie rozkładów jazdy za pomocą syntezatora mowy. Zwrócił na to uwagę Jan Szuster, który stworzył aplikację TOTUPOINT ułatwiającą korzystanie z komunikacji miejskiej.
 5. Przeszkolenie personelu:
  Nic nie zastąpi odpowiedniego przeszkolenia personelu komunikacji miejskiej w zakresie obsługi osób niewidomych. Na przykład, w Wielkiej Brytanii kierowcy autobusów mają obowiązek zatrzymywać się na przystanku, na którym oczekuje osoba niewidoma i poinformować ją ustnie o linii i kierunku autobusu, którym właśnie kierują. Taki społeczny „układ” zakłada automatycznie, że osoba niewidoma musi w widocznym miejscu oczekiwać na nadjeżdżający autobus.
 6. Zwiększanie świadomości społeczeństwa
  Wzrost świadomości społeczeństwa w kwestii osób z niepełnosprawnością wzroku jest kluczowy dla budowania bardziej zintegrowanej i wspierającej społeczności. Edukacja społeczeństwa na temat wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością wzroku, przyczynia się do tworzenia bardziej empatycznej i włączającej przestrzeni. Zwiększona świadomość społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niewidomych może skutkować bardziej dostosowanym otoczeniem oraz usługami, które ułatwią im pełny udział w życiu społecznym. Działania mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa wobec osób z niepełnosprawnością wzroku przyczyniają się do likwidacji stereotypów i promowania równości szans we wszystkich sferach życia. Aby dostać kilka podstawowych rad, warto obejrzeć krótkiego TikToka nakręconego przez Mateusza Glena wraz z VIPteamem.

Działania mające na sprawienie, że komunikacja miejska będzie bardziej przyjazna dla osób niewidomych nie tylko poprawią ich mobilność, ale także przyczynią się do bardziej inkluzywnego społeczeństwa. Takie inicjatywy są nie tylko etyczne, ale również strategiczne dla rozwoju miast, które chcą dbać o potrzeby wszystkich swoich mieszkańców.

Zainteresowani artykułami na temat osób z niepełnosprawnością wzroku? Sprawdźcie artykuł na temat Szczecina lub poczytaj o podstawowych poradach na temat komunikacji z osobami niewidomymi.

Zobacz również

Oczami osób niewidomych – spacerując Niewidzialną Ulicą w Poznaniu

Niewidzialna Ulica w Poznaniu może pochwalić się unikalną ofertą, która zachęca do eksploracji świata poprzez zmysł dotyku, słuchu, zapachu, a nawet smaku, gdyż dostępne są także warsztaty kulinarne. Jedną z głównych atrakcji jest "Spacer w Ciemności", podczas którego uczestnicy prowadzeni przez niewidomego przewodnika, mogą przeżyć niezwykłą podróż przez miejsca, które wypełnione są dźwiękami, zapachami i fakturami, ale pozbawione są światła.

Sposoby poprawy dostępności dla osób niewidomych i niesłyszących w Twoim otoczeniu: Jak każdy może przyczynić się do tworzenia bardziej przyjaznej dla wszystkich przestrzeni?

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób niewidomych i niesłyszących, jest nie tylko kwestią etyczną, ale także moralnym obowiązkiem, który każdy z nas powinien brać pod uwagę. Współczesne społeczeństwo staje przed wyzwaniem tworzenia przestrzeni, która jest przyjazna i dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Obalanie 5 mitów o autyzmie

Autyzm, charakteryzujący się trudnością w komunikacji z innymi oraz w uczeniu się, jest tematem, który przez wiele lat otaczały nieprawdziwe przekonania i szkodliwe stereotypy. Te fałszywe wyobrażenia nie tylko wpływają na sposób, w jaki społeczeństwo postrzega osoby ze spektrum, ale także mogą prowadzić do wykluczenia społecznego oraz ograniczeń w możliwościach rozwoju.

© Udostępnij się. All right reserved.