Porcja wiedzy

Pomagamy w udostępnianiu kultury! .

Data publikacji: 27-04-2021

Fundacja Siódmy Zmysł, realizująca projekt Udostępnij się od 10 lat działa na rzecz udostępniania kultury, wspierając koordynatorów dostępności
w instytucjach kultury i producentów realizacji audiowizualnych
i wydarzeń kulturalnych.
W ramach projektu "Udostępnij się" podejmuje działania
na rzecz zwiększenia dostępu osób z niepełnosprawnościami do kultury za pomocą audiodeskrypcji,

napisów dla niesłyszących i języka migowego.

Co robimy?

Fundację “Siódmy Zmysł” założyłyśmy w 2011 roku w Krakowie. Naszą pasją jest dostępność. Zajmujemy się nią zarówno teoretycznie – z punktu widzenia badań naukowych, jak i praktycznie – realizując projekty dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. Chcemy, aby nasze działania miały bezpośredni wpływ na ludzkie życie.  Kompleksowo opracowujemy audiodeskrypcję, audionapisy, napisy dla niesłyszących, tłumaczymy na PJM. Pomagamy w organizacji dostępnych wydarzeń, szkolimy, dzielimy się wiedzą oraz zapałem do działania i cały czas się uczymy jak jeszcze skuteczniej zmieniać świat na taki, w którym jest jak najmniej barier, a jak najwięcej wspólnego doświadczania i bycia razem w kinie, teatrze, muzeum – wszędzie!

Dostępność nie jest trudna!

Dla koordynatora dostępności czy producenta wydarzenia kulturalnego udostępnianie kultury może wydawać się skomplikowane, kosztowne oraz kłopotliwe. Jednak przy odpowiednim wsparciu, sam proces zwykle przebiega sprawnie i daje wymierne efekty promocyjne oraz zwiększanie zasięgu oddziaływania o nową grupę odbiorców.
A przede wszystkim jednak realizuje konstytucyjne prawo każdego obywatela do dostępu do dóbr kultury.

Ile to kosztuje?

KOSZTY

Koszt związany z udostępnianiem kultury wiąże się z przygotowaniem infrastruktury oraz samym opracowaniem audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących dla danego eksponatu muzealnego, dzieła sztuki plastycznej, wydarzenia kulturalnego, realizacji audiowizualnej. 

INFRASTRUKTURA

Koszty związane z udostępnianiem kultury wiążą się m.in. z zakupem lub wynajmem nadajników i odbiorników do odsłuchu audiodeskrypcji, rzutnika do wyświetlania napisów podczas projekcji filmowej czy pętli indukcyjnej.

OPRACOWANIE

W planowaniu budżetu, oprócz dostępnej infrastruktury, należy zaplanować wynagrodzenia dla twórców usług dostępnościowych, np. redaktora napisów czy tłumacza języka migowego. W przypadku audiodeskrypcji, oprócz wynagrodzenia dla audiodeskryptora, warto przewidzieć wynagrodzenie dla konsultanta z niepełnosprawnością wzroku, aby upewnić się, że audiodeskrypcja spełnia oczekiwania jej odbiorów.  

AUDIODESKRYPCJA

PRZYGOTOWANIE

Koszt opracowania audiodeskrypcji różni się w zależności od tego, czy dotyczy eksponatu muzealnego, dzieła sztuki plastycznej, filmu czy przedstawienia teatralnego. Koszty te stosunku do całości kosztów produkcji filmu, przedstawienia teatralnego, kosztów funkcjonowania muzeum są proporcjonalnie niewysokie. W zależności od zakresu prac koszty związane z audiodeskrypcją zwykle rozpinają się między kwotami rzędu kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych.  W celu oszacowania przybliżonych kosztów danego projektu prosimy o indywidualny kontakt.

INFRASTRUKTURA

Wyposażenie sali teatralnej lub kinowej w sprzęt do emisji ścieżki audiodeskrypcyjnej to koszt od kilku do kilkanastu tysięcy złotych. Należy także zakupić lub wypożyczyć sprzęt słuchawkowy umożliwiający odsłuch ścieżki dźwiękowej z audiodeskrypcją.

Aby obniżyć koszty udostępniana filmów, można skorzystać z nowego rozwiązania, które oferuje aplikacja . AudioMovie.  To prosta w obsłudze aplikacja na smartfony do odtwarzania audiodeskrypcji w kinach i podczas festiwali. Dzięki niej  nie trzeba wypożyczać słuchawe, gdyż Odbiorcy skorzystają ze swoich telefonów i jednorazowych słuchawek. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.AudioMovie.pl

Więcej o tworzeniu audiodeskrypcji przeczytasz w tym artykule.

NAPISY

INFRASTRUKURA

Napisy podczas przedstawień mogą być wyświetlane na ekranach lub przy pomocy rzutników na elementach scenografii lub  ścianie. Koszt przygotowania takiej infrastruktury oscyluje między kwotą kilkuset, a kilku tysięcy złotych. Napisy dla niesłyszących podczas emisji telewizyjnej, kinowej lub odtwarzania DVD mogą być wyświetlane bez żadnego dodatkowego sprzętu.

PRZYGOTOWANIE

Koszt opracowania napisów dla osób niesłyszących to powyżej tysiąca złotych  w przypadku filmu pełnometrażowego. W celu oszacowania przybliżonych kosztów danego projektu prosimy o indywidualny kontakt.

Zobacz również

Reportaż z uroczystej gali projektu Udostępnij się!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reportażu z uroczystej gali projektu Udostępnij się! Gala obyła się 15 lutego 2022 roku w sali audiowizualnej galerii Mocak. Wydarzenie poprowadziła koordynatorka projektu Alicja Maciejewska.

© Udostępnij się. All right reserved.